İletişim Bilgileri

Sağlık satın alınabilecek bir şey değildir. Fakat, çok önemli bir yatırım olabilir.

— Anne Wilson Schaef
EMG_görsel

EMG | Elektromiyografi

EMG (elektromiyografi), sinirlerin ve ilişkili oldukları kasların elektriksel aktivitesini kayıtlayan bir tetkik yöntemidir. El ve ayaklarda uyuşma, kaslarda kasılma ve seyirme yakınmaları olan hastalar ile boyun ve bel fıtıklarının, sinirde hasarlanmaya sebep olan durumların tespitinde kullanılmaktadır. İki aşamalı bu testin sinir iletim kısmında hastaya tolere edebileceği düzeyde elektrik uyarımı verilirken ikinci kısım olan iğneli değerlendirmede ilgili kaslara iğne batırılarak inceleme yapılır. Birinin veya ikisinin yapılması hastada araştırılan tablo ile ilişkilidir.  Elektrik uyarımı sağlıklı bireylerde yan etkiye sebep olmamaktadır ancak bu tetkik kalp pili olan hastalara uygulanamamaktadır.

Çekim İçin Öneriler

Tetkikin uzun sürebilmesi (ortalama 15-45 dk.) sebebiyle ve incelemenin kolay yapılabilmesi için gelirken rahat ve bol kıyafetler tercih edilmesi uygun olacaktır.

EMG Tetkik Protokolleri

  • Tuzak Nöropati Protokolü
  • Polinöropoati Protokolü
  • Radikülopati Protokolü
  • Periferik Sinir Hasarı
  • Genel Tarama
  • Miyopati
  • Pleksopati