İletişim Bilgileri

Sağlık satın alınabilecek bir şey değildir. Fakat, çok önemli bir yatırım olabilir.

— Anne Wilson Schaef

EEG | Elektroensefalogram

EEG (elektroensefalogram), beynin elektriksel aktivitesindeki dalgalanmaları kaydeden tetkik yöntemidir. Epilepsi başta olmak üzere beyin aktivitesinde değişikliğe sebep olan pek çok hastalıkta tanıyı destekleyici olarak kullanılmaktadır. Çünkü normal bulunması hastalığı dışlamayacağı gibi anormal olması tek başına kesin tanı koydurucu değildir. Saçlı deriye yapıştırılan elektrodlar yardımı ile kayıt yapılmaktadır. Herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Çekim İçin Öneriler

Çekime gelirken saçlı derinin temiz olması, jöle, şekillendirici vb kullanılmaması kaydı kolaylaştıracaktır. Çekim sırasında hastanın sakin ve dinlenir durumda olması sağlanır. Aranan patolojiye bağlı olarak çekimin uyanıklıkta, uyku halinde yada uykusuzluk sonrası yapılması gerekebilir. Hekiminiz bu konuda sizi bilgilendirecektir.

EEG Tetkik Protokolleri

  • Rutin EEG
  • Uyku EEG’si
  • Aktivasyonlu EEG