Uzm. Dr. Aslı BAHAR TURAN

1982 yılında Bursa’da doğmuştur.

Orta ve lise eğitimini Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuş, aynı yıl Uludağ Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını 2011 yılında tamamlayarak uzman ünvanı almıştır.

Tıp Eğitimi sürecinde Pisa, İtalya’da Universita di Pisa ve Boston, Amerika’da Massachusettes General Hospital hastanelerinde bulunmuş, uzmanlık eğitimi sürecinde alması gereken Çocuk Nörolojisi eğitimini Torino, İtalya’da Ospedale Martini Hastanesi’nde tamamlamıştır. 2011 yılında Ulusal Nöroloji Yeterlilik Sertifikası almış, 2014 yılında ise Avrupa Nöroloji Yeterlilik Sertifikası’na hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde 1,5 yıl süreyle uyku laboratuvarında çalışmış 2013 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndenaldığı Uyku Sertifikası ile Uyku Bozuklukları üzerine olan eğitimini tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

2012-2014 yılları arasında devlet hizmet yükümlülüğü sebebiyle Bozüyük Devlet Hastanesi’nde yaptığı görevine 2014-2016 yılları arasında Bursa Anadolu Hastanesi’nde, 2016-2018 yılları arasında Özel Bursa Doruk Hastanesi’nde devam etmiştir. Temmuz 2018 itibarıyla kendi özel muayenehanesinde hizmet vermeye başlamıştır. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

Eğitim

Özel MuayenehaneNöroloji Uzmanı

Bursa Özel Doruk HastanesiNöroloji Uzmanı

Özel Bursa Anadolu HastanesiNöroloji Uzmanı

Bozüyük Devlet HastanesiNöroloji Uzmanı

Ospedale Martini, Torino, İTALYAÇocuk Nörolojisi Asistan Hekim

Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiNöroloji Asistan Hekim

Massachusetts General Hospital, Boston, ABDGöğüs Cerrahisi Intern Hekim

Massachusetts General Hospital, Boston, ABDNöroloji Intern Hekim

Universitá Di Pisa, Pisa, İTALYAKadın Hastalıkları ve Doğum Intern Hekim

Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiTıp Eğitimi

Bursa Anadolu LisesiOrta Okul ve Lise Eğitimi

Uzmanlık Alanları

 • Beyin Damar Hastalıkları

  Daralma, tıkanma yada kanama sonucu etkilenen beyin bölgesinin fonksiyon kaybına sebep olur. Felç ve beraberinde konuşma, anlama, denge ve görme bozukluğu gelişebilir. En sık görülen sakatlık sebeplerindendir. Koruyucu önlem ve yakınmaları giderici tedavi düzenlenmesinin gerektirir.

 • Demans (Bunama)

  Zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle bozulduğu bu tablonun en önemli belirtisi unutkanlıktır. Genellikle 65 yaş üstü görülen bu tablonun en sık sebebi Alzheimer hastalığıdır ancak bu tabloya sebep olabilecek daha nadir pek çok sebep bulunmaktadır.

 • Alzheimer

  En sık bunama sebebi olan bu hastalıkta yakınmalar unutkanlık ile başlar. Önce yakın hafıza bozulur. Ancak ilerleyici olan bu hastalıkta zamanla tüm hafıza etkilenmekte takiben diğer beyin fonksiyonlarında da bozulma izlenmektedir.

 • Parkinson

  Sıklıkla hareketlerde yavaşlama ve ellerde titreme görülen bu tablo ilerleyen bir seyir göstermektedir. İlerleyen dönemde diğer beyin fonksiyonları etkilenebilir ve demans (bunama) eşlik edebilir. 50 yaşın altında nadir görülür.

 • Baş Ağrısı

  Migren

  Orta veya şiddetli başağrısına sebep olur. Genellikle tek taraflı ve zonklayıcı karakterde olan bu ağrıya bulantı ve bazen kusma ile ışığa ve sese karşı hassasiyet eşlik eder. Ataklar halinde tekrar eder ve bazen 3 güne kadar uzama gösterir.

  Gerilim tipi başağrısı

  Hafif veya orta şiddette başağrısına sebep olan bu tablo stresle tetiklenir.  Genellikle başın iki yanında ve sıkıştırıcı karakterdedir. Bazen yanma hissi ile birliktedir. Boyun kaslarında gerginlik eşlik edebilir.

  Küme tipi başağrısı

  Şiddetli başağrısı görülen bu tablo sık değildir ve çoğunlukla erkeklerde görülür. Tek taraflı, göz çevresinde olan ağrıya gözde kızarma, yaşarma eşlik eder. Haftalar veya aylar sürebilen bu tablo genellikle mevsimsel özellik gösterir.

 • Epilepsi

  Beynin ani ve aşırı elektrik deşarjları sonucu tekrarlayan nöbetlerin görüldüğü bir nörolojik hastalıktır. Sebep olabilecek pek çok faktör mevcuttur ve bir kısmı önlenebilir faktörlerdir. Nöbetlerin kontrol altına alınması amacıyla düzelenen tedavi ile yaşam kalitesinde artış sağlanır.

 • MS (Multipl Sclerosis)

  Beyin ve omurilikte iletimi saplayan sinirlerin kılıfında meydana gelen zedelenme sonucu iletimi yavaşladığı yada kesildiği bir hastalıktır. Etkilenen sinire göre belirtileri olan bu hastalıkta genellikle görme kaybı, dengesizlik, güçsüzlük, hissizlik gelişmektir. Çoğunlukla ataklar halinde seyreder ve genç erişkin grubu etkiler.

 • Vertigo

  Olmayan bir hareketi oluyormuş gibi algıladığımız bir durumdur. Hastalık değil bir belirtidir ve pek çok hastalıktan kaynaklabilir. En sık sebebi iç kulaktan kaynaklanan BPPV adını vediğimiz tablodur. Ancak nörolojik, kardiyolojik ve sistemik bir çok sebepten kaynaklanabilir. Tedavisi sebebine yöneliktir.

 • Polinöropati

  Beyin ve omurilikten çıkan sinirlerin çok yaygın olarak tutulduğu bir hastalık grubudur. Belirtiler benzer olmakla birlikte çok sayıda sebep bulunmaktadır. Tanı koymada yakınmalar ve klinik bulgular önem taşır ancak  sıklıkla EMG (elektromiyografi) yapılmasına gereksinim vardır.

 • Nöropatik Ağrı

  Sinirlerin hasarı ile ortaya çıkan ağrıdır. Yanma, batma, iğnelenme, karıncalanma, üşüme hislerinin bazen tek başına bazen bir arada olduğu bu ağrı çeşidi basit ağrı kesicilerden fayda görmemektedir. Yaşam kalitesinin düşürmesi sebebiyle uygun tedaviye gereksinim duyulur.

 • Karpal Tünel Sendromu

  El ilk üç parmağına gelen sinirin el bileği düzeyinde sıkışması sonucu bu üç parmakta uyuşukluk, ağrı ve güçsüzlük yakınmalarına sebep olan bir tablodur. Yakınmalara ve sinirin hasarlanma düzeyine göre tedavisinin şekillendiriir. Bu sebeple genellikle hastalar EMG(elektromiyografi) ile birlikte değerlendirilir.

 • Kas Hastalıkları

  Kas liflerinin hastalığı sonucu gelişir. Kaslarda güçsüzlük, incelme, ağrı ve kramplar ile seyreder. Genetik olabilir. Tanı kas enzimleri, EMG ve bazen biyopsi ile koyulur. Tedavi sebebine göre düzenlenir.

 • Myastenia Gravis

  Kas-sinir iletişiminde aksama ile seyreden bu hastalık kaslarda kullandıkça artan yorgunluğa sebep olur. Yorgunluk, göz kapaklarında düşme, yutma güçlüğü gibi yakınmalarla seyreder. Kesin tedavisi olmamakla birlikte tedavi ile belirtilerin azalması sağlanır.

 • Huzursuz Bacak Sendromu

  Genellikle uykuya geçişte ve dinlenme sırasında ortaya çıkar. Bacaklarda huzursuzluk ve hareket etme isteği ile seyreder.. Hareket ettirmeyle azalır. Yanma, karıncalanma, iğnelenme eşlik edebilir. Uygun tedavi ile yakınmalar kontrol altına alınabilir.

 • Uyku Bozuklukları

  Dalma güçlüğü, sürdürme güçlüğü yada uyku kalitesinde bozulma ile seyreden hastalıklar grubudur. En sık sebep solunumsal bozukluklardır (uyku apne sendromu). Tedavi altta yatan sebebe yönelik düzenlenir. Hedef uyku ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

 • Yüz Felci

  Yüz kaslarının çalışmasını sağlayan sinirlerin hasarlanması ile ortaya çıkar. Sıklıkla sebep sinirin beyinden çıktıktan sonraki kısmındadır ve basit yüz felci olarak adlandırılır. Erken ve uygun tedavi ile iyileşme sağlanır. Ancak sinirin beyne ait kısmındaki hasarlanma daha ciddi bir tablo olup ileri tetkik ve tedavi gerektirir.

 • Bel ve Boyun Fıtıkları

  Omurlar arasında yer alan disklerin yıpranarak çevre dokulara ve komşuluğundaki sinirlere baskı uygulamasıdır. Ağrı, uyuşukluk, güçsüzlük, kas gerginliği gibi yakınmalara sebep olur. Muayeneye ek olarak MR ve EMG ile tetkik edilir. Tedaviye tüm bulgular bir araya getirilerek karar verilir.

 • Senkop (Bayılma)

  Nörolojik açıdan en öncelikli değerlendirme epilepsi yönündendir. Bununla birlikte beyin damar hastalığı açısından değerlendirmek gerekir. Kardiyolojik yada sistemik hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bu sebeple bölümler arası işbirliği gerektirir. Tedavisi sebebine göre değişkenlik gösterir.

 • Nevralji

  Yanıcı, elektriklenme hissi ile giden şiddetli ve gelip geçen ağrılardır. Saniyeler yada dakikalar sürer ancak tekrarlar gösterir. Sıklıkla yüz bazen baş ve boyun bölgesinde görülür.  Bilinen ağrı kesicilerden fayda görmez.

 • Tremor

  Genellikle ellerde görülen bu belirti nörolojik veya metabolik pek çok sebepten kaynaklanabilir. En sık sebebi ailesel iyi huylu titreme hastalığı olarak değerlendirdiğimiz esansiyel tremordur. Tedavi ile yakınmalar azaltılabilir. Ancak öncelikle tetkik edilerek diğer sebeplerin elenmesini gerektirir.