Demans ilaçları yararlı mı zararlı mı?

Günümüzde kesin tedavisi olmayan demans için hedefimiz beklenen ilerlemeyi yavaşlatmaktır. Bu sebeple kullandığımız ilaçlar üzerine yapılan çalışmalar ilaçların etkin olduğunu, kullanılması durumunda ilerlemeyi yavaşlatarak hastanın bir başkasına bağımlı olacağı zamanı geciktirdiğini göstermektedir. İlaçların birbirlerine olan üstünlüklerine dair sonuçlar farklı çalışmalarda farklı sonuçlanmış olsa da etkin olduklarına dair sonuçlar nettir. Geniş hasta kitlelerinin yer aldığı, bilimselliğinden şüphe duymadığımız çok sayıda çalışma ile etkin oldukları kanıtlanmıştır (1-5). Son dönemde bu ilaçlardan şüphe duyulmasına ve hatta hasta ve yakınlarının ilaçları kullanmak istememesine sebep gösterilen az sayıdaki yayın mevcut çalışmaların güçlü verilerini gölgeleyecek düzeyde değildir. Tedavisinin henüz kesin olarak bulunmadığı bu hasta grubunda, yeri geldiğinde bitkisel ürünlerde çare aranırken, etkinliği bilimsel olarak gösterilmiş tedavilerden vazgeçilmesi hastaları zaten kısıtlı olan tedavi imkanından mahrum bırakacaktır. Bu sebeple tedavide kullanılan ilaçlara önyargı ile yaklaşmayın. İlaç kullanımı sırasında gelişebilecek olumsuzlukların varlığında hekiminizle iletişime geçin ve uygun çözümü onun geliştirmesini bekleyin. Bilin ki ilaç sebebiyle yaşam kalitesi bozulan hastalarda bazı durumlarda biz hekimler de tedaviyi kesmek ve hastayı bu ilaçlar olmaksızın izlemek durumunda kalabiliyoruz. Ancak bu durum hastaya ve şatlara göre değişkenlik göstereceğinden kararı veren siz olmayın. Hekimlerinize ve bilimsel verilere güvenin.

1.Alzheimers Dement (N Y). 2019 Nov 25;5:732-739. Comparison of cholinesterase inhibitor safety in real-world practice. Carney G1,2, Bassett K1,2,3, Wright JM1,2,4, Maclure M1,2, McGuire N5, Dormuth CR1,2.

2. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jun 18;6:CD001190. Donepezil for dementia due to Alzheimer’s disease.

3.Medicine (Baltimore). 2019 Jul; 98(27): e16091. The effect of anti-dementia drugs on Alzheimer disease-induced cognitive impairment: A network meta-analysis.

4.Exp Ther Med. 2019 Mar; 17(3): 1611–1624. Cholinesterase inhibitors and memantine for Parkinson’s disease dementia and Lewy body dementia: A meta-analysis

5.Drugs Aging. 2019; 36(4): 309–319. Pharmacological Management of Dementia with Lewy Bodies

Image by: <a href=”https://www.freepik.com/free-photos-vectors/pattern”>Pattern photo created by freepik – www.freepik.com</a>

Leave a reply