Demans ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Demans nedir? Sebepleri nelerdir?

Demans zihinsel aktivitelerin bozulduğu, davranış sorunlarının eşlik ettiği bir tablo olup bu başlık altında pek çok hastalık yer almaktadır. Bu hastalıklardan en sık görüleni Alzheimer hastalığıdır ve demans hastalarının %60’ını oluşturmaktadır. Diğer sebepleri Vasküler demans, Lewy cisimcikli demans, Frontotemporal demans, Parkinson hastalığına eşlik eden demans, Huntington hastalığına eşlik eden demans, Creutzfeldt-Jakop hastalığı ve tekrarlayan kafa travması oluşturmaktadır.

  1. Alzheimer hastalığı %60
  2. Vasküler demans %20
  3. Diğer %20

Risk faktörleri nelerdir?

İleri yaş, Aile öyküsü, Sigara, Alkol, Diabet, Kolesterol yüksekliği, Zihinsel aktivitenin azlığı, Tekrarlayan kafa travması

Belirtileri nelerdir?

Belirtiler demansın sebebine ve evresine göre değişim göstermektedir. Ancak sürecin ilerleyici olması sebebiyle giderek artmakta ve günlük yaşam aktivitelerinin bozukmasına sebep olmaktadır.

Unutkanlık, Kelime bulma güçlüğü, Yer-yön bulma zorluğu, Davranış değişikliği, Yürüme bozukluğu, Uyku bozukluğu, Yeme bozukluğu

Tanı nasıl koyulur?

Anamnez ve nörolojik muayene esastır. Zihinsel fonksiyonları değerlendiren testler önemli ölçüde yön gösterir. Kan tetkikleri ve beyin görüntüleme yöntemleri ile olası sebepler değerlendirilir. Genetik testler yapılabilir. Ancak kesin tanı koyduran yada önceden tespitini sağlayan bir tetkik yöntemi günümüzde henüz mevcut değildir.

Tedavisi mümkün mü?

Kesin tedavisi henüz mümkün değil. Verilen tedavilerdeki hedef hastalığın ilerleyici seyrini yavaşlatmak, günlük yaşam aktivitelerinin tek başına devamını mümkün olan en uzun süre sağlayabilmek, dolayısıyla bakım ihtiyacı olan süreyi azaltabilmektir. Bununla birlikte hastalık seyrinde ortaya çıkan uykusuzluk, huzursuzluk, gibi ek yakınmaları ortadan kaldırmaktır.

Demanstan korunmak mümkün mü?

Sebebi net bilinmediğinden korunmak tam anlamıyla mümkün değildir ancak olası risk faktörlerini ortadan kaldırmak riski azaltacaktır. Bu sebeple;

Sağlıklı beslenin, Sigarayı bırakın, Fiziksel ve zihinsel egzersizlere devam edin, Şeker, kolesterol ve tansiyonun kontrol altında olmasını sağlayın, Sosyal hayatın içinde kalın

Leave a reply