Covid-19 Salgınının Demans Hastaları Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Demans hastalarının takip ve tedavisinde medikal tedavi kadar fiziksel ve zihinsel aktivite de önem taşımaktadır. Hastaların performanslarına uygun olarak düzenlenen yürüyüş, egzersiz gibi fiziksel aktiviteler ile kas gücünün korunması, motor beceri ve koordinasyonun devamlılığını sağlar. Sözel iletişim, sosyalleşme gibi aktiviteler ise zihinsel becerilerin korunmasına katkı sağlar.

Covid-19 salgını sürecinde alınan koruyucu önlemlerin hastalarımızın fiziksel ve zihinsel aktivitelerinin devamlılığında aksamalara sebep olduğunu bilmekteyiz. Sokağa çıkma sınırlaması ve temastan kaçınılması sebebiyle fiziksel aktivitelerinde düşüş olan hastalarımızda yürüme ve denge sorunlarının artmış olduğunu görmekteyiz. İzolasyon önlemleri kapsamında birinci derece yakınlarıyla bile sınırlı görüşmeler yapan hastalarımızın sözel iletişimdeki azalma, sosyalleşememenin getirdiği yer, zaman ve kişi bağlarındaki eksiklik ile zihinsel becerilerinde de zayıflama olduğunu gözlemlemekteyiz.

Yaşama sağlıkla devam edebilmek için zaruri olan bu koşulların önümüzdeki günlerde değişeceğini ümit ediyoruz. Yeni hayat düzenine uygun olacak şekilde düzenlenen fiziksel aktiviteler ve sosyalleşme imkanı ile olumsuzlukların giderileceğine inanmaktayız. Bu noktada ilerlemenin, tıpkı salgın sürecinde onları korumak ve sağlıklı kılmak için birlikte gösterdiğimiz çaba gibi, yine hasta yakınlarının desteği ile gerçekleştirilebileceği düşüncesindeyiz. Hep birlikte iyi günlerde sağlıkla görüşmek dileğiyle.

Uzm.Dr.Aslı Bahar Turan

Leave a reply