Asli_akademik_bw-1024x341

SERTİFİKALAR

  • 30.05.2014 | Avrupa Nöroloji Yeterlilik Sınavı
  • 01.11.2013 | Uyku Bozuklukları Sertifikasi
  • 07.12.2010 | Türk Nöroloji Derneği Yeterlilik Sınavı

ARAŞTIRMALAR

♦  Geçici iskemik atak sonrası inme gelişme riski ve riskin belirlenmesinde C-reaktif protein ve fibrinojenin rolü (Uzmanlık tezi)
Prof. Dr. Mustafa Bakar

♦  Migren atak tedavisinde Etodolak kullanımının etkinliği
Prof. Dr. Babur Dora

♦  Migren profilaksisinde Venlafaksin kullanımının etkinliği
Prof. Dr. Vesile Öztürk

♦  A patient preference study of Frovatriptan versus Zolmitriptan for the acute treatment of migraine
Istituto Lusofarmaco d’Italia S.P.A., Italy

♦  BEST-PGX- Baseline data of a pharmacogenomic and pharmacogenetic study to identify predictors of treatment response to interferon-beta-1b
Prof. Ludwig Kappos, Switzerland

KİTAP BÖLÜMÜ

♦  Neurology and General Medicine, Michael J. Aminoff, 2010
Solunum ve Sinir Sistemi
Mustafa Bakar, Aslı Bahar

YAYINLAR

♦  Multipl Skleroz Tedavisinde Mitoksantron Kullanımı: Bir Kliniğin Deneyimi
Taşkapılıoğlu O, Şener D K, Turan A B, Yurtoğulları S, Tütüncü A, Güllülü S, Ocakoğlu G, Turan O F
Türk Nörol Derg. 2012; 18(2):62-66

♦  Relapsing-remitting multipl skleroz hastalarında glatiramer asetat deneyimi
Taşkapılıoğlu Ö, Turan A B, Albas M, Turan F
Türk Nörol Derg 2012;18(1):17-20

♦  Vulnerability of an epileptic case to psychosis: Sodium valproate with lamotrigine, forced normalization, postictal psychosis or all?
Turan A B, Seferoglu M, Taskapilioglu O, Bora I
Neurol Sci. 2012 Oct;33(5):1161-3 (SCI-expanded)

♦  Ziprasidone and tardive dystonia: A case report and literature review
Turan A B, Akkaya C, Eker S, Sarandol A, Karlı N
Bull Clin Psychopharmacol 2011;21:243-45 (SCI-expanded)

♦  Nosocomial Leuconostoc Pseudomesenteroides Meningitis: A Case Report and Review of the Literature
Taskapilioglu O, Bahar A, Yılmaz E, Bakar M
Balkan Med J 2011;28: 216-18 (SCI-expanded)

♦  Multisentrik glioblastoma multiforme olgusu
Tolgay E, Bahar A, Yurtoğulları Ş, Karlı N, Erer S, Turan F, Tolunay Ş
Türk Nörol Derg 2008; 14(4): 272-76

BİLDİRİLER

♦  Posterior reversibl lökoensefalopati gelişen akut lenfoblastik lösemi olgusu
Turan A B, Duran S, Özyurtlu D, Taşkapılıoğlu Ö, Ali R, Bora İ
46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık, 2010, Antalya

♦  Tübeküloza bağlı kauda ekuinasendromu: Bir olgu
Şener D K, Kaygılı E, Turan A B, Taşkapılıoğlu Ö, Akalın H, Hakyemez B, Zarifoğlu M
46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık, 2010, Antalya

♦  Vulnerability of an epileptic case to psychosis: Sodium valproate with lamotrigine, forced normalization, postictal psychosis or all?
Bahar A, Serefoglu M, Taskapilioglu O, Bora I
28th International Epilepsy Congress, June 28-July 2, 2009, Budapest, Hungary

♦  Leptin yüksekliği ile ilişkili multipl skleroz: olgu sunumu
Kaygılı E, Kamacı D, Bahar A, Taşkapılıoglu Ö, Cander S, Hakyemez B, Turan F
45. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2009, Antalya

♦  Arteriovenöz malformasyona bağlı intrakranial kanama gelişen gebe bir olgu
Bahar A, Taşkapılıoğlu Ö, Erer S, Karlı N, Bora İ, Korfalı E, Hakyemez B, Aydın G, Uncu G, Kimya Y, Kılıç T
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  İntratekal metotreksat uygulamasına bağlı ensefalopati tablosu gelişen bir olgu
Bahar A, Taşkapılıoğlu Ö, Bora İ, Hakyemez B, Ali R
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  Rodentisit inhalasyonu sonrası koma gelişen bir olgu
Bahar A, Taşkapılıoğlu Ö, Bora İ
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  Olanzapin kullanımına bağlı serebral tuz kaybettirici sendromu gelişen bir olgu
Bahar A, Yurtoğulları Ş, Taşkapılıoğlu Ö, Karlı N, Ünal O, Akkaya C
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  Baklofen kullanımı sonrası akinetik mutizm gelişen bir olgu
Kamacı D, Bahar A, Taşkapılıoğlu Ö, Bakar M, Cambazoğlu M, Akkaya C
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  Farklı klinik bulgulara sahip üç Fahr Hastalığı olgusu
Erer S, Albas M, Bahar A, Koçkaya A, Karlı N, Zarifoğlu M
43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2007, Antalya

♦  Beyin sapı yerleşimli klinik ve radyolojik olarak tümör düşündüren bir demiyelinizasyon olgusu
Erer S, Bahar A, Tolgay E, Taşkapılıoğlu Ö, Turan F, Zarifoğlu M
43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2007, Antalya

♦  Multisentrik glioblastoma multiforme olgusu
Tolgay E, Bahar A, Yurtoğulları Ş, Karlı N, Erer S, Turan F, Tolunay Ş
43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2007, Antalya

♦  Nozokomiyal Leuconostoc Pseudomesenteroides menenjiti: Olgu sunumu
Bahar A, Albas M, Çavdar Ç, Taşkapılıoğlu Ö, Yılmaz E, Bakar M
43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2007, Antalya