Ailenizde demans hastası varsa ve eğer siz de unutuyorsanız…

Demans 60 yaş üzerinde görmeyi beklediğimiz bir hastalıktır ve nadiren daha genç yaşlarda görülebilmektedir. 60 yaşın altında unutkanlıkla gelen hastalarda ilk bakılması gereken B12 vitamin düzeyi ve tiroid fonksiyon (guatr) testleridir, çünkü bu yaş grubunda metabolik bozuklukların unutkanlık yapma olasılığı nörolojik sebeplerden daha yüksektir. Ancak bunların normal olması yada gereken düzenleme yapıldığı halde unutkanlığın devam etmesi durumunda nörolojik muayene ve unutkanlık testi diye ifade ettiğimiz kognitif testlerin yapılması gerekmektedir. Bulguların şüphe ettirmesi yada doğrulaması durumunda da beyin görüntülemesi yapılmalıdır. Çünkü unutkanlığın sebebi demans olabileceği gibi beyinde hafızayla ilgili bölümün bozulmasına sebebiyet verecek damar tıkanıklığı, kitle vb yapısal bozukluklar da varlığını olabilir ve varlığının araştırılması gerekir. Bazen yalnızca fiziksel ve zihinsel yorgunluğun varlığı da dikkat dağınıklığına ve unutkanlığa sebep olabilir ancak ailesinde demans öyküsü olup unutkanlıktan yakınan genç hasta grubunda yakınmayı yorgunluğa bağlamadan önce diğer sebeplerin gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu noktada unutkanlığın objektif değerlendirmesini sağlayan aynı zamanda daha genç ve daha eğitimli hastalarda zihinsel fonksiyonların ayrı ayrı değerlendirilmesine imkan veren kognitif testler ön plana çıkmaktadır. Kliniğimizde güncel veriler ışığında uygun görülen testler uygulanmakta olup tanı ve takip için kullanılmaktadır.

Leave a reply